De ondernemer en Corona: kan ik de te betalen alimentatie zelf verlagen?

26-08-2020

De crisis is nog steeds in volle gang. En hoewel de maatregelen langzaam maar zeker worden versoepeld en de rechtbank hun deuren weer mondjesmaat aan het openen zijn, wordt er een tweede golf verwacht. Het zijn onzekere tijden voor de ondernemers, waarbij veel ondernemingen in financieel zwaar weer verkeren. Mag de ondernemer de eerder vastgestelde kinder- of partneralimentatie zelf te verlagen?

Niet de eerste crisis

Voorop staat dat zolang een rechterlijke beschikking niet is gewijzigd deze geldt en dus moet worden nageleefd. Zomaar zelf beslissen om niets meer te betalen is geen goed idee. De ex-partner kan dan immers de deurwaarder of het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) inschakelen, die zal overgaan tot incasso van de vastgestelde bedragen. De eerste stap is dus om de eerder vastgestelde alimentatie lager te krijgen. Dit kan middels onderling overleg. Lukt dat niet, dan zit er niets anders op dan dit aan de rechtbank middels een advocaat te verzoeken.

Een rechter zal altijd gehouden zijn aan de wettelijke criteria om een verzoek tot verlaging van de alimentatie te beoordelen. Er dient sprake te zijn van een relevante wijziging van omstandigheden. Dat er iets is veranderd is wel duidelijk. De vraag is echter of dit ook een relevante wijziging is die ervoor zorgt dat de alimentatie niet meer aan de wettelijke maatstaven voldoet. En daarin zit nu juist de crux. Dit is namelijk niet de eerste keer dat Nederland in een crisis is geraakt. Ook in 2007 was er sprake van financiële malaise. Kenmerkend voor de economie is dat er goede en slechte tijden zijn. Ook slechte tijden gaan weer voorbij. Bovendien heeft de overheid veel steunmaatregelen gegeven, waarop een ondernemer een beroep kan doen. Daarnaast wordt van de ondernemer zelf verwacht dat hij niet stil zit, maar meebeweegt met de huidige ontwikkelingen en zoekt naar alternatieven om toch inkomsten te kunnen genereren. Tot slot zal een rechter kijken naar wat er ten tijde van het afspreken van de alimentatie als uitgangspunten zijn gehanteerd en wat de prognoses vandaag de dag zeggen.

Het blijft lastig

De Coronacrisis aangrijpen om de alimentatieverplichting(en) te verlagen blijft een lastig punt. Het enkel stellen dat door de crisis de inkomsten zijn gedaald en dat dus daarom de alimentatie naar beneden moet zal niet voldoende zijn. Rechters hebben al aangegeven te zullen kijken naar de langere termijn en het bredere perspectief. Dat betekent dat in geval van een eventuele juridische procedure het verzoek goed gemotiveerd zal moeten zijn. En goed onderbouwd betekent: gegevens op tafel! Wat waren de gegevens op het moment van vaststellen van de alimentatie? Wat zijn de cijfers van de afgelopen drie jaar? Is er in de afgelopen jaren een buffer opgebouwd en zo niet, waarom dan niet? Op welke overheidsmaatregelen is een beroep gedaan? In hoeverre zal het ontvangen voorschot ook daadwerkelijk behouden kunnen blijven of moet dit terugbetaald worden? Hoe ziet de toekomst eruit? Wat zijn de prognoses en hoe zijn deze onderbouwd? Dat betekent dat in ieder geval de accountant als eerste aan zet is om een en ander duidelijk uiteen te zetten.

Wat te doen?

Een procedure is dus niet zomaar bij voorbaat “gewonnen”. Wat dan? Het water staat immers op dit moment aan ieders lippen. Het advies is dan ook: ga het gesprek aan met elkaar! Zoek hulp bij een gespecialiseerd mediator. Kijk hoe de financiële situatie er uitziet voor beide partijen en welke oplossing wel werkbaar is. Als er geen sprake was geweest van een scheiding zou er ook samen gekeken zijn naar de vraag wat er nog wel kan. Probeer te komen tot een tussenoplossing over bijvoorbeeld de hoogte en de ingangsdatum en eventueel de duur voor hoe lang deze afspraak geldt. Mocht het gesprek niet mogelijk zijn, dan kan altijd nog de gang naar de rechter worden gemaakt. Zowel voor begeleiding middels mediation als voor het opstarten van een eenzijdige procedure ben je bij Nuijten Advocatuur & Mediation aan het juiste adres.

Dit artikel delen:

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten