Mediation

Sinds 2010 ben ik gespecialiseerd mediator en aangesloten bij de Vereniging voor Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS). Door nieuwe inzichten is ook in de rechtbank de waarde van mediation op verschillende terreinen doordrongen. Voordelen van mediation zijn: het is sneller, er kunnen oplossingen op maat worden bedacht, het is efficiënter en daarmee kostenbesparend. ‘Hoe groter de kloof, des te mooier de brug’ is mijn motto. Door het gesprek met elkaar aan te gaan, te denken buiten de gebaande paden en door samen naar oplossingen te zoeken wordt voor alle partijen het beste resultaat nagestreefd. In echtscheidingssituaties is daarbij met name oog voor de kinderen. Daarnaast kan mediation ook worden ingezet voor geschillen op het gebied van ondernemingsrecht of bij erfrechtelijke kwesties. Door mediation worden kostbare en slopende juridische procedures vermeden en krijgt de onderlinge verstandhouding een nieuwe kans.

Een nieuwe vorm van mediation is systemische mediation. Dit is een vorm van co-mediation, waarbij ook een familieopsteller/organisatieopsteller zal aansluiten. Er is sprake van een unieke samenwerking tussen mij en Katinka Manders (www.freetobeme.nu). Katinka is al 20 jaar professioneel familieopsteller/organisatieopsteller. Sinds juni 2020 hebben wij onze krachten gebundeld, waarbij het systemisch denken wordt ingezet voor het oplossen van juridische conflicten. De ervaring leert dat wanneer onderliggende problemen niet worden aangekeken en opgelost dit ervoor zorgt dat de mensen in het hier en nu niet tot een oplossing kunnen komen. Iedere keer weer komt er een ander probleem om de hoek kijken en het conflict lijkt onoplosbaar. Niets is evenwel minder waar! Met systemische mediation worden problemen in de diepte opgelost, zodat er sprake is van een respectvolle afsluiting van de ene periode en een vruchtbaar begin van de andere periode. Niet alleen in familierechtelijke kwesties biedt een en ander uitkomst, maar ook in organisaties kan systemische mediation er juist voor zorgen dat situaties worden gede-escaleerd en dat de oplossing voor het oprapen ligt. Vaak wordt met één sessie al zoveel opgelost dat de basis voor de definitieve oplossing wordt gelegd.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten